2019-02-10

CHI MODU: THE EYE OF THE GOLDEN ERA.


Chi Modu
負責製作嘻哈歷史中一些最具代表性的圖像!
他的遺產對於文化結構是不可磨滅的!
Chi Modu: The Eye of the Golden Era (Tupac, B.I.G, Nas)

沒有留言: