2017-08-25

THRASHER CORDUROY.

THRASHER
MAGAZINE
LOGO
CORDUROY
燈心絨布
復古卡車司機帽
還是老味好~
 THRASHER MAGAZINE LOGO CORDUROY 綠
 THRASHER MAGAZINE LOGO CORDUROY 咖啡
 THRASHER MAGAZINE LOGO CORDUROY 黑

沒有留言: