2018-03-09

BRIXTON 2018 SPRING FEDORA.

我不在乎什麼天長地久
我只在乎你想不想要擁有???
新品燒燙到貨!!!
BRIXTON 2018 SPRING FEDORA.
BRIXTON PENN FEDORA
BRIXTON GAIN FEDORA 綠
 
BRIXTON GAIN FEDORA BLACK
 
BRIXTON GAIN FEDORA 灰
 
BRIXTON STOUT PORK PIE 黑

沒有留言: