2017-09-21

DIAMOND LEEWAY CAP.


這次的帽型
不管是頭大頭小都適合,
而且這頂重點是
布的部分是有彈性的!
其它的
我就不多做說明了,
快來試戴吧!!
 DIAMOND LEEWAY CAP 黑色
 DIAMOND LEEWAY CAP 淺灰
DIAMOND LEEWAY CAP 橘色

沒有留言: